De mensheid draagt een verschrikkelijke pijn en eenzaamheid met zich mee en een diep verlangen naar bevrijding. Het werk van de healer is een werk van liefde. Hij raakt die gebieden van de ziel, die vol pijn zitten, en wekt met zachte hand weer nieuwe hoop.

Met zachte hand wekt hij de oude herinnering aan wie de ziel werkelijk is weer op. Hij (of zij) raakt de goddelijke vonk in elke lichaamscel en herinnert haar eraan dat zijzelf al God is en daarom onontkoombaar mee stroomt met de universele wil op weg naar gezondheid en heel wording. (naar Barbara Ann Brennan, “Licht op de aura.”)

Vanuit een innerlijke gedrevenheid om steeds meer te weten te komen over de energetische wisselwerkingen, heeft zich het vermogen ontwikkeld, om in te werken op de energievelden van het lichaam van mens en dier

In de loop van de jaren heb ik vele vormingen gevolgd waar vooral de mens en zijn bezieling centraal staat. Het is een boeiende uitdaging om steeds mijn talenten en gaven verder te kunnen ontwikkelen en verfijnen. Gebruikte technieken komen uit verschillende tradities en culturen. De energie wordt geleid naar de juiste fysieke, emotionele en mentale gelaagdheden. Dit heeft bijgevolg een in- en uitwerking op het lichaam als geheel.